Omgangsregeling met grootouders

Het onderwerp dat regelmatig aan de orde komt in mijn praktijk is de omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind. Er wordt wel eens gezegd dat grootouders geen rechten hebben. Is dat zo?

Grootouders spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van hun kleinkind. De grootouders fungeren heel vaak als oppas. Hierdoor zien zij hun kleinkind vaker. Maar wat nu als het kleinkind ineens geen contact meer heeft met de grootouders.

De situatie is als volgt: vader en moeder zijn gescheiden en hebben één dochter van 10 jaar. Het kind ziet vader één keer in de twee weken. De grootouders passen vanaf de geboorte van het kind regelmatig op haar. Moeder leert een nieuwe man kennen en verhuist naar het buitenland. Het kind blijft bij de grootouders wonen. Vader is daar niet blij mee en wil dat zijn dochter bij hem komt wonen.

Vader en grootouders hebben geen goede band met elkaar en de grootouders mogen het kind niet meer zien. Wat kunnen de grootouders doen? De grootouders kunnen via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank tot een omgangsregeling met hun kleinkind. De rechter zal eerst oordelen of de zaak van de grootouders in behandeling kan worden genomen.

Er dient namelijk sprake te zijn van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en het kleinkind. In onze casus zullen de grootouders bijvoorbeeld moeten bewijzen dat zij de zorg hadden over het kind gedurende een langere periode. Hierna moet vervolgens de vraag worden beantwoord of een omgang tussen de grootouders en het kind in het belang is van het kind.

In het algemeen hebben kinderen baat bij het hebben van een hechte band met de familieleden. Sommige contacten zullen weleens negatieve kanten hebben, maar dat is geen reden dat de kinderen geen omgang mogen hebben met de grootouders.​Pas als de negatieve kanten de positieve kanten zullen overheersen, zal een omgangsregeling met de grootouders worden afgewezen

Share:

More Posts

Echtscheiding en kinderen

Ongeveer 11.000 kinderen hebben jaarlijks te maken met een vechtscheiding. Ouders blijven altijd ouders de ouders van hun kind. Ook al zijn de ouders uit elkaar. Ouders dienen hun kinderen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van echtscheiding.

Komt een man bij de advocaat

Het aantal echtscheidingen in 2013 bedroeg ruim 33.000. De beslissing om te scheiden gaat niet over een nacht ijs. Regelmatig krijg ik cliënten op kantoor die twijfelen, zal ik wel of niet scheiden. Hoe verloopt zo een intake gesprek?

Stuur ons een bericht