Het Coronavirus: “Wat ik vandaag kan doen, doe ik vandaag”

Cliënte belt mij radeloos en verdrietig op. Ik weet niet wat ik moet doen. Mijn partner heeft het coronavirus. We weten niet hoe lang hij nog heeft. Hij ligt in het ziekenhuis op de IC. Het is zijn wens om met mij te trouwen en mij verzorgd achter te laten. “Heeft meneer een testament gemaakt”? vraag ik. Nee, we hebben niets geregeld. Gisteren was hij nog aanspreekbaar. Het huwelijk moest gisteren ook plaatsvinden. De artsen en verpleegsters van het ziekenhuis zouden ook hun medewerking verlenen. Omdat er sprake is van een bijzondere situatie, moeten er meer dan vier getuigen aanwezig zin. Maar de gemeente kon niet aanwezig zijn op zo een korte termijn. Het huwelijk is niet doorgegaan en nu is hij in een diepe slaap. Hij gaat langzaam achteruit. Ik probeer sterk te blijven voor de familie. Maar als ik van het ziekenhuis kom, dan heb ik alleen huilbuien. Een paar dagen later heb ik weer contact met mevrouw. Het gaat beter met haar vriend. Hij moet nu uit zichzelf wakker worden. Ze is positief. We zullen zien hoe het verder gaat. Maar zodra hij weer bij is, wil ik met hem trouwen. Wat ik nu kan doen, zal ik nu ook doen. [TheChamp-FB-Comments style="background-color:#000;"]

Omgangsregeling met grootouders

Het onderwerp dat regelmatig aan de orde komt in mijn praktijk is de omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind. Er wordt wel eens gezegd dat grootouders geen rechten hebben. Is dat zo?

Grootouders spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van hun kleinkind. De grootouders fungeren heel vaak als oppas. Hierdoor zien zij hun kleinkind vaker. Maar wat nu als het kleinkind ineens geen contact meer heeft met de grootouders.

De situatie is als volgt: vader en moeder zijn gescheiden en hebben één dochter van 10 jaar. Het kind ziet vader één keer in de twee weken. De grootouders passen vanaf de geboorte van het kind regelmatig op haar. Moeder leert een nieuwe man kennen en verhuist naar het buitenland. Het kind blijft bij de grootouders wonen. Vader is daar niet blij mee en wil dat zijn dochter bij hem komt wonen.

Vader en grootouders hebben geen goede band met elkaar en de grootouders mogen het kind niet meer zien. Wat kunnen de grootouders doen? De grootouders kunnen via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank tot een omgangsregeling met hun kleinkind. De rechter zal eerst oordelen of de zaak van de grootouders in behandeling kan worden genomen.

Er dient namelijk sprake te zijn van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en het kleinkind. In onze casus zullen de grootouders bijvoorbeeld moeten bewijzen dat zij de zorg hadden over het kind gedurende een langere periode. Hierna moet vervolgens de vraag worden beantwoord of een omgang tussen de grootouders en het kind in het belang is van het kind.

In het algemeen hebben kinderen baat bij het hebben van een hechte band met de familieleden. Sommige contacten zullen weleens negatieve kanten hebben, maar dat is geen reden dat de kinderen geen omgang mogen hebben met de grootouders. ​Pas als de negatieve kanten de positieve kanten zullen overheersen, zal een omgangsregeling met de grootouders worden afgewezen

[TheChamp-FB-Comments style="background-color:#000;"]

Komt een man bij de advocaat

Het aantal echtscheidingen in 2013 bedroeg ruim 33.000. De beslissing om te scheiden gaat niet over een nacht ijs. Regelmatig krijg ik cliënten op kantoor die twijfelen, zal ik wel of niet scheiden. Hoe verloopt zo een intake gesprek? De man zit tegenover mij. Heel boos en teleurgesteld. Wat kan ik voor u doen meneer? Ik wil scheiden. Wat is er aan de hand? Ik wil scheiden wegens financiële problemen. Mijn vrouw en ik hebben continu ruzie. Is dat het enige probleem, of zijn er meer conflicten? Dat is het enige probleem. Heeft u relatietherapie geprobeerd? De man kijkt mij aan alsof hij water ziet branden. Wat voor relatie heeft u met uw vrouw? Voert u gezamenlijke activiteiten of gesprekken? Is er nog intimiteit tussen jullie? Nu wordt het een beetje ongemakkelijk. Die vragen moet ik wel stellen, want jaren geleden heeft u die stap gemaakt om te trouwen. Jullie waren verliefd, hebben kinderen. En het kan niet zomaar ineens over zijn. De man geeft aan dat hij en zijn vrouw sinds kort problemen hebben. En hoe denkt uw vrouw erover? We hebben nog niet over gepraat. Misschien kunt u beiden met een vertrouwenspersoon praten en valt het uiteindelijk wel mee. De man is nog steeds niet overtuigd. Stel dat ik de scheiding toch doorzet, waaraan moet ik dan denken? Ik leg de man uit dat er afspraken gemaakt moet worden over de kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van het pensioen. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de verblijfplaats van de kinderen en de omgangsregeling. Nu heb ik zijn aandacht. De man twijfelt. Ik adviseer hem om het gesprek een tijdje te laten bezinken. Vaak helpt het als men alles op een rijtje zet en een gesprek aangaat met de partner. Een verzoek tot echtscheiding dien ik namelijk pas in, als de cliënt zeker is van de echtscheiding. Ik geeft de man nog één tip. ​Indien u een conflict heeft met uw partner, wilt u dat niet doen voor de kinderen? Waarom? Dat vertel ik in mijn volgende column. [TheChamp-FB-Comments style="background-color:#000;"]

Echtscheiding en kinderen

Ongeveer 11.000 kinderen hebben jaarlijks te maken met een vechtscheiding. Ouders blijven altijd ouders de ouders van hun kind. Ook al zijn de ouders uit elkaar. Ouders dienen hun kinderen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van echtscheiding. Kinderen worden vaak betrokken in de strijd tussen ouders. Ouders laten zich vaak negatief uit over de andere ouder tegenover het kind. Dat is zeer kwetsend voor een kind. Het kind bestaan voor de helft uit ouder x en voor de helft uit ouder y. Indien de ene ouder negatief praat over de andere ouder, praat die ouder dus negatief over het kind. Een kind is loyaal naar zijn ouders toe en kan en hoeft geen partij te kiezen. Kinderen zullen onbewust toch partij kiezen. Zo ook in het volgende geval. De ouders zijn pas uit elkaar. Het minderjarige kind heeft gekozen om bij ouder x te verblijven. Op een dag belt ouder x mij in paniek op. Ouder x wil met het kind op vakantie. Ouder y wil geen toestemming geven. Ik stuur een brief naar ouder y, met het verzoek toestemming te geven. Ouder y reageert niet. Ik start daarna een kort geding op. Gelukkig geeft de rechter ouder x vervangende toestemming voor de vakantie met het kind naar het buitenland. U zou denken het probleem is opgelost. Niet dus. Ouder y is heel erg boos en laat dat ook weten aan het kind. Ook ouder x vertelt aan het kind hoe de ouder denkt over ouder y. Het gevolg: het kind verandert van een vrolijke spontane kind in een teruggetrokken en verdrietig kind en wenst ouder y niet meer te bezoeken. Wie is de dupe van de strijd tussen de ouders? Het kind. Hoe kan dit voorkomen worden? Het kind dient een positief contact te hebben met beide ouders. De ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en de communicatie te verbeteren. De ouders kunnen bijvoorbeeld een online workshop volgen van Villa Penedo (http://www.villapinedo.nl/online-workshop). In deze workshop leren de ouders hoe zij hun kind zo goed mogelijk door de scheiding heen kan helpen. [TheChamp-FB-Comments style="background-color:#000;"]